dimarts, 15 de febrer de 2011

CONVOCATÒRIA CONCURS LITERARI

             CONVOCATÒRIA DEL XII CONCURS LITERARI
                                   IES VICTORIA KENT

Bases del concurs:

1.- Les obres hauran d’estar escrites en valencià i ser originals i inèdites. No es tindran en consideració aquelles obres que opten també al premi literari en castellà, independentment de quina siga la llengua original.

2.- Podran participar-hi tots els alumnes matriculats en el centre.

3.- Les obres podran presentar-se en les següents modalitats:
       A) Poesia.
       B) Narrativa.
       C) Auca o còmic.

4.- S’estableixen els següents nivells:
       Nivell A: alumnes de 1r i 2n d’ESO.
       Nivell B: alumnes de 3r i 4t d’ESO, PQPI i Cicles Formatius de Grau Mitjà.
       Nivell C: alumnes de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior.

5.- S’estableixen un primer i segon premi per nivell i modalitat. El primer premi està dotat amb 25 euros i el segon amb 15 euros; tots dos consistiran en material escolar, llibres, unitat de memòria USB (pen drive) o reproductor MP3. Tots els participants rebran un diploma.

6.- Les obres que opten a les modalitats A o B hauran de presentar-se escrites a ordinador, en lletra de grandària 10, per una sola cara i a doble espai; tindran una extensió mínima de dos fulls i màxima de sis.  Les que ho facen a la modalitat C hauran d’atenir-se a les següents  condicions:
         AUCA: format DIN A3.
         CÒMIC: format DIN A4. Extensió mínima de dues pàgines i màxima
         de quatre. A color o en blanc i negre, de tècnica lliure. L’autoria pot
         ser individual o d’un dibuixant i d’un guionista.

7.- Els treballs s’hauran de lliurar a la Secretaria del centre o a qualsevol professor del departament de Valencià en un sobre tancat en l’exterior del qual figurarà el lema, la modalitat i el nivell en el qual participa. Dins del sobre n’hi haurà un altre, tancat, en la part exterior del qual figurarà el  lema i en l’interior les dades personal de l’autor: nom, cognoms, curs, modalitat i nivell en què participa.

8.- El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 7 d’abril de 2011.

9.- El resultat del concurs es farà públic el 19 d’abril de 2011; el lliurament dels premis coincidirà amb les Jornades Culturals de l’institut.

10.- El jurat serà nomenat pel departament de Valencià i les seues decisions seran  inapel·lables.

11.- Si la qualitat de les obres fóra insuficient, els premis podran ser declarats deserts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada